Thứ tư, 26/02/2020 15:52 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước, đảm bảo an toàn công trình đầu mối và hạ du hồ Dầu Tiếng trong điều kiện khí hậu, thời tiết cực đoan”, mã số KC08.07/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC, ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI VÀ HẠ DU HỒ DẦU TIẾNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, THỜI TIẾT CỰC ĐOAN, MÃ SỐ: KC.08.07/16-20

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình): Khoa học công nghệ phục vụ bảo vệ Môi trường và Phòng tránh thiên tai, Mã số KC08/16-20 

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

-  Đánh giá được thực trạng cấp nước, an toàn công trình đầu mối hồ và hạ du công trình Dầu Tiếng sau hơn 30 năm vận hành, đặc biệt những năm lũ, hạn cực đoan;

-  Đề xuất phương án cấp nước hiệu quả cho các đối tượng dung nước (khu vực tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương…) vào các năm có điều kiện khí tượng thủy văn bất lợi như khan hiếm nước, mặn xâm nhập sâu;

-  Đề xuất được giải pháp giải quyết mâu thuẫn giữa bảo đảm an toàn hệ thống công trình đầu mối, hạ du công trình, ngập lụt tp. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận khi có lũ cực đoan.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Đinh Công Sản

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.600 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.600 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 11/2016

Kết thúc: 04/2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

12/2019 (theo 370/ QĐ-BKHCN ngày 26/02/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

1

Đinh Công Sản

NCVCC.TS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

2

Nguyễn Tuấn Long

NCV.ThS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

3

Bảo Thạnh

NCVC.TS

Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Tp.HCM

4

Nguyễn Bình Dương

NCV.ThS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

5

Hoàng Quốc Tuấn

NCVC.TS

Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông Nghiệp Miền Nam

6

Nguyễn Văn Lanh

NCS.Th.S

Công Ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa

7

Trần Bá Hoằng

NCVCC.TS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

8

Nguyễn Duy Khang

NCVC.TS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

9

Lê Thị Minh Nguyệt

NCV.ThS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

10

Lê Thanh Chương

NCVC.ThS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

11

Lê Xuân Tú

NCV.ThS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

12

Phạm Văn Hiệp

NCV.KS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

13

Nguyễn Đức Hùng

KSC

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

14

Nguyễn Nguyệt Minh

NCV.TS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

15

Trần Thị Trâm

NCV.ThS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

16

Trần Thùy Linh

NCV.KS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

17

Lê Thị Phương Thanh

NCV.ThS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

18

Trần Tuấn Anh

NCV.ThS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

19

Nguyễn Công Phong

NCV.KS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

20

Nguyễn Văn Dương

NCV.KS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

21

Lương Thanh Tùng

NCV.KS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

22

 Mai Hoàn Thành

NCV.KS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

23

Đỗ Văn Dương

NCV.KS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

24

Nguyễn Thị Bình

CN

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 188

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)