Thứ sáu, 28/02/2020 16:29 GMT+7

Thông báo Danh sách nhà khoa học nghiên cứu sau Tiến sỹ do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ thực hiện từ năm 2020

Ngày 25/02/2020, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã phê duyệt Danh sách nhà khoa học nghiên cứu sau Tiến sỹ do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ thực hiện từ năm 2020 theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQL-NAFOSTED.Cơ quan điều hành Quỹ dự kiến ký hợp đồngvới các nhà khoa học được phê duyệt tài trợvào đầu tháng 3/2020.

Chương trình tài trợ sau Tiến sỹ được Quỹ triển khai từ năm 2019 theo quy qđịnh tại Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015 về Hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia. Nội dung hỗ trợ bao gồm sinh hoạt phí (theo mức công lao động đối với thành viên thực hiện nhiệm vụ KHCN) và chi phí đi lại (trực tiếp tới đơn vị chủ trì nghiên cứu sau Tiến sĩ và ngược lại). Ngoài ra, nhà khoa học thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ có thể được nhận công lao động khoa học do người bảo trợ nghiên cứu sau Tiến sĩ chi trả từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Về yêu cầu kết quả, nhà khoa học được hỗ trợ tham gia hoàn thành và là tác giả chính của ít nhất một bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín có nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu đã đăng ký (Các kết quả nghiên cứu có ghi nhận sự hỗ trợ của Quỹ).

Quỹ dự kiến thông báo nộp hồ sơ tài trợ nghiên cứu sau Tiến sỹ đợt tiếp vào tháng 6/2020.

Danh sách nhà khoa học và nhiệm vụ nghiên cứu được phê duyệt:

TT

Nhà khoa học

Cơ quan công tác

Người bảo trợ

Nơi thực hiện nghiên cứu

Tên nhiệm vụ nghiên cứu

1

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng

PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Nghiệm hữu hiệu chính thường trong tối ưu véc tơ phân thức tuyến tính

2

TS. Nguyễn Văn Thìn

Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên

PGS.TSKH. Sĩ Đức Quang

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lý thuyết Nevanlinma và bài toán kiểu Kirchhoff-Schrodinger-Hardy cho toán tử p-Laplace thứ

3

TS. Đoàn Duy Trung

Viện Toán ứng dụng và Tin học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

GS.TS. Ngô Đắc Tân

Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nghiên cứu các vấn đề về số kết nối trong đồ thị liên thông

4

TS. Tống Văn Luyên

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Linh Trung

Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phát triển các giải pháp chống nhiễu dựa trên kỹ thuật định dạng búp sóng trong các hệ thống anten tiên tiến của mạng 5G

5

TS. Dương Thị Hiền Thanh

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS Lê Thị Lan

Viện Nghiên cứu Quốc tế MICA - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nâng cao hiệu quả phân tách nguồn âm thanh bằng kỹ thuật xấp xỉ tối ưu ma trận hạng thấp dựa trên sự hỗ trợ của thông tin hình ảnh

6

TS. Phạm Thị Thanh Thủy

Học viện An ninh nhân dân

PGS.TS Trần Thị Thanh Hải

Viện Nghiên cứu Quốc tế MICA- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nghiên cứu các phương pháp ước lượng tự động mối liên hệ giữa câu mô tả ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt và hình ảnh, ứng dụng trong tìm kiếm người dựa trên ngôn ngữ tự nhiên

7

TS. Trần Quốc Hoàn

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa

PGS.TS. Nguyễn Đình Tuyên

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu giải thuật điều chế lai cho bộ biến tần ma trận gián tiếp hai chiều nguồn tổng trở

8

TS. Dương Hữu Huy

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Tô Thị Hiền

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá phơi nhiễm bụi cá nhân dựa trên nồng độ khối lượng và mật độ bụi theo phân bố kích thước hạt đối với nhóm người sử dụng xe máy ở TP. Hồ Chí Minh

9

TS. Đào Việt Hưng

Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

PGS.TS. Trần Khắc Vũ

Viện Kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tổng hợp và thử tác dụng gây độc tế bào ung thư của một số dẫn chất dibenzofuran mới hướng tới ức chế Protein kinase C (CaPkc1)

10

TS. Võ Thị Diệu Hiền

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

PGS.TS. Bùi Xuân Thành

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Ứng dụng công nghệ sinh học quang hóa vi tảo - vi khuẩn dạng hạt trong xử lý nước thải kết hợp thu hồi sinh khối vi tảo

 

11

TS. Nguyễn Thành Nho

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

TS. Emilie Strady

Trung tâm Châu Á Nghiên cứu về Nước (CARE)

Tác động của hàm lượng vết nguyên tố được phóng thích từ lỗ rỗng của đất ngập mặn lên động học của chúng trong cột nước ở những con rạch chịu tác động bởi thủy triều ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

 

 

Nguồn: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Lượt xem: 509

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)