Thứ tư, 28/10/2020 10:25 GMT+7

Thông báo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật phục hồi sản xuất cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn tại tỉnh Bến Tre

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: “Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật phục hồi sản xuất cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn tại tỉnh Bến Tre”.

Mã số: ĐTĐL.CN-29/17.

Thuộc: Đề tài độc lập cấp Quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu tổng quát:

Tạo được chế phẩm vi sinh vật và ứng dụng có hiệu quả chế phẩm này để phục hồi sản xuất cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn Đồng bằng sông
Cửu Long.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Phân lập, tuyển chọn được 02 - 03 chủng vi sinh vật có khả năng chịu được nồng độ muối NaCl ≥ 1% và có hoạt tính sinh học (tổng hợp polysaccharid ngoại bào hoặc hoạt chất kích thích sinh trưởng thực vật hoặc phân giải lân) hỗ trợ cây ăn quả phục hồi và phát triển trên đất bị nhiễm mặn, đảm bảo an toàn sinh học.

- Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật quy mô sản xuất thử (pilot) và hướng dẫn sử dụng chế phẩm vi sinh vật cho cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn.

- Tạo ra được 01 chế phẩm vi sinh vật có khả năng phục hồi và duy trì sinh trưởng cây ăn quả ≥ 80% trên đất bị nhiễm mặn.

- Xây dựng được 02 - 03 mô hình sử dụng hiệu quả chế phẩm vi sinh vật phục hồi và duy trì sinh trưởng cây sầu riêng và bưởi Da xanh trên đất bị nhiễm mặn.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Đức Thành

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Di truyền Nông nghiệp

Địa chỉ: Km 2 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.030.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ không trăm ba mươi triệu đồng), trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN trung ương: 4.050.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng);

+ Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN địa phương: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng);

+ Kinh phí từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 480.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng).

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ 26/9/2017 đến 26/8/2020.

- Thực tế thực hiện: từ 26/9/2017 đến 26/8/2020.

- Được gia hạn (nếu có): Không

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Không

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Tên cá nhân đăng ký theo thuyết minh

Tên cá nhân đã tham gia thực hiện

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Đức Thành

TS. Nguyễn Đức Thành

Viện Di truyền Nông nghiệp

2

CN. Nguyễn Thế Quyết

CN. Nguyễn Thế Quyết

Viện Di truyền Nông nghiệp

3

PGS.TS. Khuất Hữu Trung

PGS.TS. Khuất Hữu Trung

Viện Di truyền Nông nghiệp

4

TS. Trần Ngọc Thanh

TS. Trần Ngọc Thanh

Viện Di truyền Nông nghiệp

5

ThS. Phạm Thị Mai

ThS. Phạm Thị Mai

Viện Di truyền Nông nghiệp

6

CN. Đào Thị Thu Hằng

CN. Đào Thị Thu Hằng

Viện Di truyền Nông nghiệp

7

CN. Lê Thị Ly

TS. Phạm Thị Lý Thu

Viện Di truyền Nông nghiệp

8

TS. Bùi Thị Lan Hương

TS. Bùi Thị Lan Hương

Viện Môi trường Nông nghiệp

9

PGS.TS. Hà Viết Cường

PGS.TS. Hà Viết Cường

Học viện Nông nghiệp
Việt Nam

10

ThS. Phạm Văn Đồng

ThS. Phạm Văn Đồng

Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá đề tài (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá đề tài (.doc)

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 353

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)