Thứ hai, 18/01/2021 16:14 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị quan trắc môi trường trực tuyến đa kênh theo nguyên lý kỹ thuật phân tích dòng chảy FIA nhằm xác định một số kim loại độc hại trong nước mặt, mã số ĐTĐL.CN-46/16

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị quan trắc môi trường trực tuyến đa kênh theo nguyên lý kỹ thuật phân tích dòng chảy FIA nhằm xác định một số kim loại độc hại trong nước mặt”, mã số: ĐTĐL.CN-46/16.

Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị quan trắc môi trường trực tuyến đa kênh theo nguyên lý kỹ thuật phân tích dòng chảy FIA nhằm xác định một số kim loại độc hại trong nước mặt với các định hướng như sau:

- Làm chủ công nghệ chế tạo một số cảm biến kim loại nặng gồm đồng (Cu), chì (Pb), cadmi (Cd) và kẽm (Zn) ứng dụng để chế tạo detector điện hóa cho hệ thiết bị phân tích trực tuyến tự động đa kênh.

- Làm chủ công nghệ chế tạo hệ thiết bị phân tích tự động đa kênh theo nguyên lý kỹ thuật phân tích dòng chảy để phục vụ quan trắc trực tuyến đồng thời các kim loại nặng gồm đồng (Cu), chì (Pb), cadmi (Cd) và kẽm (Zn) trong các nguồn nước mặt.

- Chế tạo, lắp đặt và đưa vào thử nghiệm hệ thiết bị quan trắc môi trường nêu trên tại một nguồn nước mặt (lưu vực sông).

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Đỗ Phúc Quân.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                               5.425 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               5.425 triệu đồng;

Kinh phí từ nguồn khác:                                                0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng.

Bắt đầu: tháng 12/2016;

Kết thúc: tháng 05/2019.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: lần 1 từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020 (gia hạn 12 tháng); lần 2 từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2020 (gia hạn 06 tháng).

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN-46/16

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 393

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)