Thứ năm, 04/02/2021 20:19 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Thông tin tuyên truyền về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam từ 2019 đến năm 2020”; Mã số TTKHCN.DA.13-2018

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên dự án: Thông tin tuyên truyền về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam từ 2019 đến năm 2020

- Mã số: TTKHCN.DA.13-2018

-Thuộc: Chương trình Phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ đến năm 2020 (Chương trình 2075)

- Kinh phí: 6.725 triệu đồng, trong đó:

+ Từ Ngân sách nhà nước: 3.625 triệu đồng

+ Từ nguồn khác: 3.100 triệu đồng

- Thời gian thực hiện:

+ Bắt đầu: tháng 01/2019

+ Kết thúc: tháng 12/2020

+ Gia hạn:

- Tổ chức chủ trì: Báo điện tử Infonet -VietNamNet

- Chủ nhiệm đề tài: CN. Ngô Thị Thanh Hằng

- Các thành viên tham gia chính:

 

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

 Ngô Thị Thanh Hằng

Cử nhân

Báo điện tử Infonet -VietNamNet

Chủ nhiệm dự án, phụ trách chung của dự án

2

Trần Thị Huệ

Cử nhân

Báo điện tử Infonet -VietNamNet

Thư ký dự án, phụ trách hành chính của dự án

3

Lê Thanh Tú

Thạc sĩ

Báo điện tử Infonet -VietNamNet

4

CN. Võ Đăng Thiên

Cử nhân

Báo điện tử Infonet -VietNamNet

5

Phạm Hồng Nam

Tiến sĩ

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN VN

6

 Phan Kế Sơn

Thạc sĩ

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN VN

7

Chu Thúy Ngà

Thạc sĩ

Đài Tiếng nói VN

8

CN. Nguyễn Việt Phú

Cử nhân

Ban Khoa giáo VTV2 – Đài truyền hình VN

9

CN. Nguyễn Văn Bá

Cử nhân

Báo điện tử Infonet -VietNamNet

10

CN. Phan Diệu Chương

Cử nhân

Báo điện tử Infonet -VietNamNet

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 2/2021- 03/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm).

 

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 421

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)