Thứ bảy, 03/04/2021 16:40 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu xây dựng mô hình thành tạo quặng nội sinh Cu-Ni-PGE và Fe-Ti-V ở địa khu Đông Bắc Việt Nam", mã số HNQT/SPĐP/06.17

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020: Nghiên cứu xây dựng mô hình thành tạo quặng nội sinh Cu-Ni-PGE và Fe-Ti-V ở địa khu Đông Bắc Việt Nam, mã số HNQT/SPĐP/06.17

2. Kinh phí thực hiện: 4200,00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4200,00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 09/2017 đến tháng 12/2020

4 Tổ chức chủ trì: Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Trần Tuấn Anh

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 4-5/2021.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 686

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)