Thứ ba, 20/04/2021 11:45 GMT+7

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 886/QĐ-BKHCN ngày 19/4/2021)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2022 như sau:

1. Tên nhiệm vụ:

1.1 Dự án SXTN: Hoàn thiện công nghệ và hệ thống thiết bị bảo quản chè đen OTD bằng tổ hợp silo có sử dụng bơm nhiệt quy mô công nghiệp”.

1.2 Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm lũ quét, sạt lở đất cho quy mô cộng đồng ứng dụng Internet vạn vật phù hợp với điều kiện Việt Nam”

Chi tiết danh mục nhiệm vụ trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 886/QĐ-BKHCN ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2021, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 18 tháng 6 năm 2021./.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 886/QĐ-BKHCN ngày 19/4/2021 (.pdf)

Quyết định số 886/QĐ-BKHCN ngày 19/4/2021 (.doc)

 

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 1130

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)