Thứ tư, 05/05/2021 15:18 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hoàn thiện công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học đốt nồi hơi trên cơ sở triglyxerit biến tính để pha trộn với nhiên liệu lỏng công nghiệp qui mô 100 tấn/năm, mã số KC.05.14/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên nhiệm vụ

Hoàn thiện công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học đốt nồi hơi trên cơ sở triglyxerit biến tính để pha trộn với nhiên liệu lỏng công nghiệp qui mô 100 tấn/năm

Mã số Dự án sản xuất thử nghiệm: KC.05.14/16-20

Thuộc Chương trình: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng, Mã số KC.05/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ

- Hoàn thiện công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất nhiên liệu sinh học đốt nồi hơi trên cơ sở Triglixerit biến tính;

- Sản xuất thử nghiệm 50 tấn nhiên liệu sinh học đốt nồi hơi trên cơ sở Triglyxerit biến tính để pha trộn với nhiên liệu lỏng công nghiệp;

- Triển khai ứng dụng thử nghiệm đối với một số loại nồi hơi công nghiệp ở Việt Nam;

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Đỗ Mạnh Hùng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hoá dầu

5. Tổng kinh phí thực hiện

                                                                             24.230,00  triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     7.000,00     triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             17.230,00    triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng

Bắt đầu: 6/2018

Kết thúc: 05/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): từ tháng 06/2018 đến 02/2021.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:
 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đỗ Mạnh Hùng

Tiến sĩ

Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu (PTNTĐ)

2

Vũ Thị Thu Hà

Giáo sư, Tiến sĩ

PTNTĐ

3

Nguyễn Thị Phương Hòa

Tiến sĩ

PTNTĐ

4

Phạm Minh Tứ

Thạc sĩ

PTNTĐ

5

Đỗ Thanh Hải

Tiến sĩ

PTNTĐ

6

Phạm Anh Tài

Cử nhân

PTNTĐ

7

Bùi Duy Hùng

Thạc sĩ

PTNTĐ

8

Trần Nhật Đức

Cử nhân

PTNTĐ

9

Phạm Đỗ Thanh Thùy

Tiến sĩ

PTNTĐ

10

Trần Thị Liên

Thạc sĩ

PTNTĐ


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: mã số KC.05.14/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: mã số KC.05.14/16-20 (.doc)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 496

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)