Thứ hai, 31/05/2021 22:54 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu phát triển biến tử áp điện dùng để chế tạo các thiết bị siêu âm - thủy âm, Mã số: ĐTĐL.CN 10/18

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển biến tử áp điện dùng để chế tạo các thiết bị siêu âm - thủy âm

Mã số: ĐTĐL.CN 10/18

Kinh phí: 6.550 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 06 năm 2021

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Võ Thanh Tùng

Các thành viên tham gia chính:

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

Võ Thanh Tùng

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nguyễn Mạnh Sơn

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Trương Văn Chương

Tiến sĩ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Phan Đình Giớ

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nguyễn Trường Thọ

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Lê Quang Tiến Dũng

Tiến sĩ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Lê Quý Thông

Tiến sĩ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Lê Ngọc Minh

Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Lê Trần Uyên Tú

Tiến sĩ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 6/2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Chi tiết tại tệp đính kèm

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 587

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)