Cáp dự ứng lực nhập khẩu hợp quy theo 21/2011/TT-BKHCN ban hành QCVN 7:2011/BKHCN

Ngày cập nhật: 11/01/2021

Hỏi :(Nguyễn Đình Tuấn - dtuan81@gmail.com)

Kính gởi bộ KHCN, Công ty chúng tôi có nhập cáp dự ứng lực để thi công công trình và khi nhập khẩu đã được hợp quy theo QCVN 7:2011/BKHCN và nhập trước thời điểm 01/06/2020. Tuy nhiên, vì lý do Covid-19 cũng như khó khăn chung của thị trường xây dựng nên số lượng cáp dự ứng lực nói trên vẫn còn tồn đọng trên công trường chưa sử dụng hết. Và cho đến nay, để đưa số lượng cáp nói trên vào sử dụng ở công trình mới thì các bên liên quan viện dẫn thông tư 13/2019/TT-BKHCN để yêu cầu chúng tôi phải hợp quy lại vì đã quá thời hạn chuyển tiếp đến ngày 31/12/2020. Vậy Quý Bộ vui lòng cho biết yêu cầu trên có phù hợp hay không? Chúng tôi có phải tiến hành hợp quy lại cho lô hàng còn tồn đọng từ năm 2020 này hay không? Cám ơn và mong sớm nhận được câu trả lời của Quý Bộ.

Trả lời :

Về vấn đề này, xin có ý kiến trả lời độc giả như sau:

1. Ghi nhận và chia sẻ những khó khăn của Quý Độc giả cũng như cộng đồng các doanh nghiệp trước tác động của đại dịch CỌVIP 19. Tuy nhiên, liên quan đên quy định quản lý áp dụng đôi với thép làm cột bê tông, Tông cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến sau:

Ngày 15/11/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông (QCVN 7:2019/BKHCN), tại Điều 3 của Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN đã quy định “Thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước, nhập khẩu trước ngày 01/6/2020 tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 31/12/2020, chịu sự quản lý theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại điếm a và điếm b khoản 2 Điều 2 Thông tư này”; tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN đã quy định “kể từ ngày 01/6/2020, thép làm cọt bê tông sản xuất trong nước, nhập khẩu thuộc các mã HS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 7:2019/BKHCN do Thông tư này ban hành, đáp ứng yêu cầu quy định tại QCVN 7:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường .

2. Do đó, để bảo đảm tính tuân thủ quy định của pháp luật và sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh liên quan đến sản phẩm thép làm cốt bê tông, các sản phẩm thép làm cốt bê tông của doanh nghiệp còn tồn sau ngày 31/12/2020, đề nghị doanh nghiệp chủ động liên hệ với tổ chức chứng nhận hợp quy để thực hiện hợp quy lô thép làm cốt bê tông còn tồn đọng này theo QCVN 7:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.