Thứ ba, 20/04/2021 18:49 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen dược liệu Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) tại Thanh Hóa và một số tỉnh Bắc Trung Bộ”. Mã số: NVQG-2016/07

Tổng kinh phí: 5.500,0       triệu đồng.Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:    5.400,0         triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:               100,0         triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2016 đến tháng 02/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nông nghiệp Thanh Hoá

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Trọng Quyền

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Trọng Quyền

NCVC, Thạc sĩ

Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hoá

2

Vũ Quang Trung

NCV, Kỹ sư

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá

3

Nguyễn Thị Thơ

NCV, Thạc sĩ

Viện Công nghệ sinh học - Trường Đại học Lâm nghiệp

4

Đỗ Đăng Giáp

NCV, Tiến sĩ

Phòng thí nghiệm trọng điểm - Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5

Lê Văn Đạt

NCV, Kỹ sư

Vườn Quốc gia Bến En

6

Lê Tùng Linh

NCV, Kỹ sư

Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hoá

7

Lê Văn Lực

NCV, Kỹ sư

Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng

8

Nguyễn Trọng Dũng

NCV, Thạc sỹ

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

9

Lê Thị Lệ

NCV, Tiến sĩ

Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 4/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm/

Thông tin về nhiệm vụ.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN mã số: NVQG-2016/07

 

Nguồn: Vụ KH&CN các nganh kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1085

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)