Thứ hai, 15/07/2019 09:59 GMT+7

Quyết định số 1953/QĐ-BKHCN ngày 08/7/2019 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 924

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)