Thứ hai, 15/07/2019 15:47 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu mã vạch DNA một số loài cá có giá trị sinh thái và kinh tế ở vùng ven biển Việt Nam”, Mã số: NĐT.16.TW/16

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu mã vạch DNA một số loài cá có giá trị sinh thái và kinh tế ở vùng ven biển Việt Nam

Mã số đề tài: NĐT.16.TW/16

Thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

2. Mục tiêu nhiệm vụ

Xây dựng được bộ mã vạch để định loại một số loài cá có giá trị sinh thái và kinh tế phân bố trong hệ sinh thái rạn san hô và rừng ngập mặn ở vùng ven biển miền Bắc và miền Nam Việt Nam.

(1) Có được bộ mẫu 21 loài cá có giá trị sinh thái và kinh tế phân bố trong hệ sinh thái rạn san hô và rừng ngập mặn điển hình ở vùng ven biển miền Bắc và miền Nam Việt Nam.

(2) Có được bộ mã vạch DNA của 21 loài cá có giá trị sinh thái và kinh tế phân bố trong hệ sinh thái rạn san hô và rừng ngập mặn điển hình ở vùng ven biển miền Bắc và miền Nam Việt Nam.

(3) Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ về sử dụng mã vạch DNA trong phân loại cá biển cho Việt Nam.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Phạm Thế Thư

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

5. Tổ chức chủ trì phía đối tác nước ngoài:

Chủ nhiệm: TS. Te Yu Liao,

Khoa Hải Dương học

Trường Đại học Quốc gia Sun Yat -Sen,

70 đường Lienhai, 80424 Kaohsiung, Đài Loan.

6. Tổng kinh phí thực hiện: 3.200 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.200 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:0 triệu đồng.

7. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng

Bắt đầu: tháng 10/2016;                             

Kết thúc: tháng 4/2019.

8. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Phạm Thế Thư

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

2

TS. NCVC. Nguyễn Văn Quân

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

3

ThS. Đinh Văn Nhân

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

4

ThS. Phạm Văn Chiến

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

5

ThS. Trần Mạnh Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

6

ThS. Đậu Văn Thảo

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

7

ThS. Bùi Mạnh Tường

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

8

TS. Te Yu Liao

Trường Đại học Quốc gia Sun Yat-sen, Đài Loan

9

GS.TS. Kwang-Tsao Shao

Trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Đài Loàn.

10

ThS.NCS. Đặng Đỗ Hùng Việt

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Đài Loàn (SINICA).

 

II. Dự kiến tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thời gian: tháng 7/2019

Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ; số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết nội dung tại tệp đính kèm)


Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1246

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)