Thứ sáu, 19/07/2019 19:51 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu so sánh tiến hóa trầm tích giai đoạn Holocene của châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang, đề xuất giải pháp bảo vệ khai thác dải ven biển châu thổ sông Hồng”, mã số: NĐT.01.CHN/15

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu so sánh tiến hóa trầm tích giai đoạn Holocene của châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang, đề xuất giải pháp bảo vệ khai thác dải ven biển châu thổ sông Hồng”, mã số: NĐT.01.CHN/15. 

2. Kinh phí thực hiện: 5.000 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.000 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 10/2015 đến tháng 04/2019

4 Tổ chức chủ trì: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS. TSKH. Dương Ngọc Hải

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 07-08/2019.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 658

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)