Thứ sáu, 22/11/2019 10:07 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Hợp tác nghiên cứu thành phần vật chất, đề xuất quy trình công nghệ chế biến, định hướng phương pháp khai thác và bảo vệ môi trường mỏ đất hiếm Nậm Xe, tỉnh Lai Châu, Việt Nam", mã số NĐT.02.GER/15

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Hợp tác nghiên cứu thành phần vật chất, đề xuất quy trình công nghệ chế biến, định hướng phương pháp khai thác và bảo vệ môi trường mỏ đất hiếm Nậm Xe, tỉnh Lai Châu, Việt Nam, mã số NĐT.02.GER/15.

2. Kinh phí thực hiện: 4.400 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.400 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2015 đến tháng 10/2019

4. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Phan Quang Văn

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 12/2019.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 899

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)