Thứ tư, 08/01/2020 15:14 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá đề tài KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; Mã số nhiệm vụ: ĐTĐL.CN-26/15

Báo cáo kết quả tự đánh giá đề tài KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; Mã số nhiệm vụ: ĐTĐL.CN-26/15 được đăng tải chi tiết tại đây.

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 725

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)