Thứ hai, 13/01/2020 14:41 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Sản xuất thử nghiệm muối sạch quy mô tối thiểu 50 ha và muối tinh công suất 2,5-3 tấn/giờ, mã số: DASXTN03/16.DAKHCN-CNN

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Sản xuất thử nghiệm muối sạch quy mô tối thiểu 50 ha và muối tinh công suất 2,5-3 tấn/giờ, mã số: DASXTN03/16.DAKHCN-CNN.

Thuộc: Dự án KH&CN “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất muối sạch, muối tinh và hình thành liên kết theo chuỗi giá trị giữa Công ty cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định với diêm dân tại Bình Định”.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Hoàn thiện được thiết bị sản xuất muối sạch và chế biến muối tinh.

- Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch quy mô tối thiểu 50 ha và chế biến muối tinh công suất 2,5-3 tấn/giờ đảm bảo nâng cao giá trị gia tăng của chuỗi sản xuất muối tối thiểu 200%.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Trần Công Toại

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                         9.000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    4.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                      5.000 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 6 năm 2016

Kết thúc: tháng 6 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn đến tháng 11 năm 2019.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Công Toại

Cử nhân

Công ty cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định

2

Nguyễn Văn Nam

Kỹ sư

Sở NN&PTNT Bình Định

3

Cao Văn Hoàng

Tiến sỹ

Trường Đại học Quy Nhơn

4

Nguyễn Thanh Giang

Cử nhân

Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định

5

Mai Tòng Ba

Dược sỹ

Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định

6

Nguyễn Văn Thông

Cử nhân

Công ty cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định

7

Huỳnh Thế Duy

ThS

Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định

8

Đỗ Thị Hoa Hường

Dược sỹ

Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định

9

Nguyễn Văn Tiến

Kỹ sư

Công ty cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định

10

Nguyễn Thanh Hùng

Kỹ sư

Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm vụ

- Tháng 01/2020 tại Trụ sở Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

(Chi tiết trong file đính kèm)

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 733

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)