Thứ tư, 26/02/2020 16:04 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực”, mã số KX 01.13/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực

1.2. Mã số: KX 01.13/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.750 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.750 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2019

1.5 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Hồng Chương

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên

Chức danh
khoa học

Tổ chức công tác hiện nay

1.

Phạm Hồng Chương

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

2.

Phạm Thị Huyền

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

3.

Lê Hà Thanh

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

4.

Kenichi Ohno

GS.TS

Viện nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản

5.

Trương Đình Chiến

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

6.

Trịnh Mai Vân

TS

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

7.

Trần Công Thắng

TS

Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

8.

TS. Lương Minh Huân

TS

Viện Phát triển doanh nghiệp,                              Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

9.

Phạm Thị Bích Chi

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

10.

Hoàng Xuân Hòa

TS

Ban Kinh tế Trung ương

11.

Vũ Huy Thông

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

12.

Nguyễn Hữu Đồng

TS

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:       

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 3 năm 2020.

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 183

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)