Thứ hai, 11/01/2021 14:41 GMT+7

Trả lời kiến nghị của cử tri Tỉnh Gia Lai theo Công văn số 9525/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ

Kính gửi:  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai                                 

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai theo Công văn số 9525/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ ngày 13/11/2020 về việc trả lời khiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV với nội dung:

Đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn về việc xử lý tài sản được hình thành trong quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ nhưng không đủ điều kiện là tài sản cố định để cơ quan quản lý và cơ quan chủ trì có cơ sở triển khai thực hiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin trả lời như sau:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Công văn số 3960-BKHCN-VP ngày 29/12/2020 (.pdf)

Công văn số 3960-BKHCN-VP ngày 29/12/2020 (.doc)

Lượt xem: 344

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)