Thứ tư, 20/01/2021 11:58 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Tự động hóa quá trình sản xuất nhíp ô tô tiến tới xây dựng nhà máy thông minh (Smart factory)", mã số ĐM.39.DN/18

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN: Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020: Tự động hóa quá trình sản xuất nhíp ô tô tiến tới xây dựng nhà máy thông minh (Smart factory), mã số ĐM.39.DN/18. 

2. Kinh phí thực hiện: 56.449 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 11.450 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 44.999 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng  đến tháng

4. Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ks. Đặng Minh Long

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 01-02/2021.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 415

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)