Thứ hai, 05/04/2021 14:30 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á- Âu trong bối cảnh mới, mã số: KX 01.43/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á- Âu trong bối cảnh mới

1.2. Mã số: KX 01.43/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 3.050 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.050 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 21 tháng, từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2020 (được gia hạn đến 02/2021)

1.5 Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Châu Âu

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Đỗ Hương Lan

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên
 

Chức danh
khoa học

Tổ chức công tác hiện nay

1.

Nguyễn An Hà

PGS.TS

Viện Nghiên cứu Châu Âu.

2.

Hoa Hữu Cường

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Châu Âu.

3.

Nguyễn Văn Hồng

PGS.TS

Trường ĐH Ngoại thương

4.

Nguyễn Thái Sơn

PGS.TS

Trường ĐH Hải Phòng

5.

Nguyễn Thị Lan

PGS.TS

Trường ĐH Ngoại thương

6.

Vũ Thành Toàn

Tiến sĩ

Trường Đại học Ngoại thương

7.

Trần Hải Ly

TS

Trường ĐH Ngoại thương.

8.

Nguyễn Quang Minh

Tiến sĩ

Trường Đại học Ngoại thương

9.

Phan Tiến Dũng

PGS.TS

Ban ứng dụng và phát triển công nghệ, Viện Hàn lâm KH công nghệ VN.

10

Bùi Quý Thuấn

Nghiên cứu sinh

Học viện Chính sách phát triển, Bộ Kế hoạch và đầu tư

11

Nguyễn Sơn Tùng

Thạc sĩ

Trường ĐH Ngoại thương.

12

Hoàng Hải Bắc

Tiến sĩ

Trường ĐH sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

13

Lâm Thanh Hà

Thạc sĩ, NCS

Học viện Ngoại giao

14

Nguyễn Lê Đình Quý

Ths, NCS

Trường Đại học FPT

15

Nguyễn Hồng Trả My

Nghiên cứu sinh

Trường ĐH Ngoại thương

16

Nguyễn Lan Hương

Thạc sĩ, NCS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

17

Nguyễn Thị Nhật Thu

Tiến sĩ

Trường ĐH Ngoại thương.

18

Bùi Việt Hưng

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Châu Âu.

19

Bùi Thị Huy Hợp

Thạc sĩ

Trung tâm nghiên cứu hội nhập, Bộ KH và CN.

20

Trần Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ, NCS

Trường ĐH Ngoại thương.

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:         

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 04 năm 2021.

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 684

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)