Thứ năm, 06/05/2021 15:35 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu bào chế viên nang chứa hệ nano tự nhũ hóa rosuvastatin”, mã số KC.10.34/16-20

Tổng kinh phí: 4.300 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    4.300 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                              0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 06/2018 đến tháng 02/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Dược Hà Nội;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Nguyễn Đăng Hòa;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

  1.  

Nguyễn Đăng Hòa

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm đề tài

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

Vũ Thị Thu Giang

Phó Giáo sư, Tiến sĩ,

Thư ký khoa học đề tài

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

Trần Thị Hải Yến

Tiến sĩ

 

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

Phan Thị Nghĩa

Thạc sĩ

Tung tâm Tương được sinh học, Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ

  1.  

Phạm Bảo Tùng

Tiến sĩ

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

TS. Nguyễn Trần Linh

Tiến sĩ

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

PGS.TS. Nguyễn Thị Kiều Anh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Dược Hà Nội

  1.  

PGS.TS. Đào Thị Vui

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Dược Hà Nội

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 05/2020, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.10.34/16-20

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.10.34/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 880

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)