Thứ ba, 01/06/2021 17:05 GMT+7

Về việc báo cáo công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021

Ngày 28/12/2020, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 3788/QĐ-BKHCN về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị Quý đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021 tại đơn vị theo quy định tại Quyết định số 3788/QĐ-BKHCN và cung cấp thông tin theo Phụ lục gửi kèm Công văn này (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, mục Thông báo).
Báo cáo của Quý đơn vị (gồm cả file điện tử) đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 18/6/2021 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: chị Trần Thị Hồng Nhung, Số ĐT 0978412689, email thnhung@most.gov.vn.
Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị Thủ trưởng đơn vị quan tâm, chỉ đạo để bảo đảm nội dung và thời hạn theo quy định.
Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 3788/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2020
- Công văn số 187/TCCB ngày 01/6/2021
- Phụ lục kèm theo Công văn số 187/TCCB ngày 01/6/2021

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 812

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)