Thứ sáu, 21/05/2021 14:56 GMT+7

Chương trình Tây Nguyên chuyển giao mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử phục vụ quản trị và truyền thông cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ

Triển khai nhiệm vụ thuộc đề tài TN18/CO5, từ ngày 08/5/2021 đến ngày 15/05/2021, Chương trình Tây Nguyên đã cử đoàn chuyên gia đến làm việc tại 05 Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Tây Nguyên để chuyển giao cơ sở dữ liệu trên mô hình kết nối 5 tỉnh vùng Tây Nguyên với các trường đại học và viện nghiên cứu, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và quản lý tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội, phòng tránh thiên tai.

Viện Hàn lâm KHCNVN được Chính phủ giao chủ trì Chương trình KHCN cấp quốc gia Chương trình Tây Nguyên 2016-2020, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN là chủ nhiệm Chương trình. Thời gian qua nhiều kết quả nghiên cứu, công nghệ của Chương trình đã được chuyển giao cho các tỉnh Tây Nguyên. Trong số đó có kết quả đề tài Mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông cơ sở dữ liệu (CSDL) khoa học công nghệ” (TN18/C05) do TS.NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ - Phó Chủ nhiệm kiêm Chánh Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 làm chủ nhiệm.

Bám sát mục tiêu của Chương trình và thực tiễn Tây Nguyên, đề tài TN18/C05 đã khẩn trương chuyển giao thiết bị, phần mềm, CSDL, đào tạo, nghiệm thu và chuyển giao cả hệ thống trước khi tổng kết Chương trình. Ban Chủ nhiệm Chương trình đã cử đoàn chuyên gia do PGS.TS. Nguyễn Trường Xuân – Phó Chủ nhiệm đề tài làm Trưởng đoàn và thư ký Lê Thị Kim Thoa đến làm việc tại 05 Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Tây Nguyên, với trường Đại học Tây Nguyên, trường Đại học Đà Lạt thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Địa lý, thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN.

Được sự chỉ đạo của UBND các tỉnh Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm KHCNVN, các cơ sở trên đã tổ chức đón nhận, thực hiện đào tạo, phối hợp kết nối hệ thống, vận hành đón nhận các kết quả nghiên cứu của Chương trình.
 

Ngày 10/5, đề tài trực tiếp chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Thư viện Trường Đại học Đà Lạt với sự chứng kiến của PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng, Phó hiệu trưởng Nhà trường. Các tác giả đề tài chuyển giao nội dung, thao tác bước đầu phương pháp truy cập dữ liệu cho cán bộ Thư viện.
 


Sáng ngày 12/5/2021, Đoàn công tác Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk và bàn giao  một số thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hướng dẫn đào tạo và kết nối hệ thống, tra cứu tìm kiếm theo địa chỉ: http://atlastaynguyen3.vn, dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk, đại điện lãnh đạo một số phòng, đơn vị.
 


Chiều cùng ngày 12/05/2021, tại Nhà Điều hành trường Đại học Tây Nguyên, Đoàn công tác tiếp tục chuyển giao mô hình CSDL, Thư viện điện tử cho nhà trường dưới sự chứng kiến của PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên.
 


Ngày 13/5/2021, Ban lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ đề tài nghiên cứu TN18/C05.
 


Chiều 14/5/2021, tại TP. Pleiku, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận kết quả nghiên cứu đề tài. Sau khi chuyển giao, tỉnh Gia Lai sẽ hợp tác quản lý vận hành, sử dụng thiết bị phần mềm cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý, kết nối hệ thống và cử cán bộ đào tạo chuyên trách. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và vùng Tây Nguyên trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 đi cùng kinh tế số.

 

Liên kết nguồn tin:

https://vast.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/chuong-trinh-tay-nguyen-chuyen-giao-mo-hinh-tich-hop-thu-vien-%C4%91ien-tu-va-atlas-%C4%91ien-tu-phuc-vu-quan-tri-va-truyen-thong-co-so-du-lieu-khoa-hoc-cong-nghe-19925-463.html

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lượt xem: 409

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)