Các bài nghiên cứu mới về COVID-19 từ ngày 26/03 đến ngày 02/04/2021

Cục Thông tin KH&CN quốc gia trân trọng kính gửi đến các nhà khoa học những nghiên cứu mới nhất về COVID-19 trên thế giới. Bao gồm những bài viết đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống từ ngày 26/03 đến ngày 02/04/2021. Những nghiên cứu công bố trước thời gian này được tổng hợp tại đường link cuối bài.
Ngày 01/04/2021   |Xem tiếp

4 đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021

Theo tin từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), cơ quan thường trực Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng năm nay có 4 đề cử của hai ngành khoa học đều ở ngành khoa học trái đất và sinh học nông nghiệp.
Ngày 01/04/2021   |Xem tiếp