Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Đánh giá toàn diện việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); đánh giá mức độ đạt được mục tiêu; làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc; tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; kiến nghị các nguyên tắc, mục tiêu, giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2021 - 2030 đạt hiệu quả cao; việc tổ chức tổng kết phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.
Ngày 24/02/2021   |Xem tiếp

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ: "VnExpress xứng đáng với vị thế báo điện tử số 1 Việt Nam"

Trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, VnExpress đã luôn phản ánh sinh động, chính xác và kịp thời mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội theo cách thức hiện đại, xứng đáng với vị thế của tờ báo tiếng Việt điện tử số 1 Việt Nam.
Ngày 26/02/2021   |Xem tiếp