Năng suất - yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định đã khẳng định như trên tại Hội nghị thường niên lần thứ 61 của Lãnh đạo các tổ chức năng suất quốc gia (WSM) theo hình thức trực tuyến diễn ra từ ngày 20 - 21/10/2020.
Ngày 21/10/2020   |Xem tiếp