Thứ ba, 08/06/2021 17:31 GMT+7

Báo cáo đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống giải nhiệt bằng địa nhiệt ứng dụng cho các trạm thu phát sóng di động (BTS), Mã số: KC.05.21/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống giải nhiệt bằng địa nhiệt ứng dụng cho các trạm thu phát sóng di động (BTS).

Mã số: KC.05.21/16-20.

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình): Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” Mã số: KC.05/16-20. 

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

- Làm chủ thiết kế và chế tạo hệ thống giải nhiệt bằng địa nhiệt.

- Chế tạo thành công 03 hệ thống giải nhiệt bằng địa nhiệt sử dụng cho 03 loại trạm thu phát sóng di động điển hình (BTS) có các giải công suất tỏa nhiệt phổ biến trên thực tế.

Mục tiêu cụ thể:

Căn cứ vào mục đích của đề tài cũng như các phân tích tổng quan lĩnh vực có liên quan tới đề tài nghiên cứu ở trong và ngoài nước, đánh giá mức độ cấp thiết của lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu của đề tài được tóm gọn lại trong những điểm sau:

(1) Nghiên cứu nắm vững thiết kế, quy trình chế tạo, phát triển công nghệ làm mát tận dụng nguồn nhiệt địa nhiệt trong điều kiện khí hậu Việt Nam nhằm giảm thiểu tiêu thụ điện năng cho quá trình làm mát các trạm BTS.

(2) Chế tạo thử nghiệm, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống làm mát trạm BTS sử dụng nguồn nhiệt địa nhiệt có công suất phù hợp cho làm mát trạm BTS có khả năng làm mát tương đương với hệ thống làm mát bằng điều hòa không khí đang sử dụng. Sản phẩm có độ bền lớn, vận hành ổn định lâu dài, có khả năng thương mại hóa.

(3) Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính khi thay thế hệ thống làm mát bằng điều hòa không khí hiện nay bằng hệ thống làm mát sử dụng nguồn địa nhiệt, từ đó đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo trong việc sử dụng hiệu quả nguồn địa nhiệt.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Phạm Gia Điềm

Ngày, tháng, năm sinh: 18/05/1980     Giới tính:  Nam     

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ/ Kỹ thuật Cơ khí Động lực

Chức danh khoa học: Giảng viên       Chức vụ...........................................

Điện thoại: Tổ chức: 024.38684944  Mobile: 0912 372 863

Fax: 024.38684945  E-mail: diem.phamgia@hust.edu.vn

Tên tổ chức đang công tác: Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Địa chỉ tổ chức: Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Cơ khí Động lực

Điện thoại: 024.38684944   Fax: 024.38684945

Website: http://ste.hust.edu.vn

Địa chỉ: P102 - C6 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS. TS Lê Anh Tuấn

Số tài khoản: 3713.0.9043473.00000

Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                     5.685     triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:        4.535       triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                1.150       triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 18 tháng.

Bắt đầu:    6/2019

Kết thúc: 11/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 12/2020 đến 04/2021.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Phạm Gia Điềm

Chủ nhiệm

Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

2

PGS. TS Ngô Văn Hiền

Thư ký

Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

3

TS. Lê Kiều Hiệp

Thành viên chính

Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh – ĐH BKHN

4

PGS. TS Ngô Văn Hệ

Thành viên chính

Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

5

PGS.TS Hoàng Thị Kim Dung

Thành viên chính

Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

6

TS. Lê Thị Tuyết Nhung

Thành viên chính

Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

7

TS. Tạ Văn Chương

Thành viên chính

Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh – ĐH BKHN

8

TS. Trương Văn Thuận

Thành viên chính

Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

9

PGS. TS Lê Thị Thái

Thành viên chính

Viện Cơ khí Động lực - ĐH BKHN

10

NCS. Nguyễn Sơn Tùng

Thành viên chính

Khoa Cơ-Điện, Trường ĐH Mỏ Địa Chất

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.21/16-20 (.pdf)

Báo cáo đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.21/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 547

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)