Thứ ba, 08/06/2021 14:20 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử, yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán sớm bệnh bụi phổi silic tại Việt Nam”, mã số KC.10.33/16-20

Tổng kinh phí: 6.600 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    6.600 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                                     0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Lê Thị Hương;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên, học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài2

Tổ chức công tác

1

GS.TS. Lê Thị Hương

Chủ nhiệm đề tài

Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

2

PGS.TS. Lê Thị Thanh Xuân

Thư ký khoa học

Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

3

TS. Nguyễn Ngọc Anh

Thành viên chính

Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

4

PGS.TS. Khương Văn Duy

Thành viên chính

Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

5

PGS.TS.Trần Như Nguyên

Thành viên chính

Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

6

ThS. Nguyễn Thanh Thảo

Thành viên chính

Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

7

BS. Phạm Thị Quân

Thành viên chính

Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

8

PGS.TS.Trần Huy Thịnh

Thành viên chính

Đại học Y Hà Nội

9

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương

Thành viên chính

Cục Quản lý môi trường y tế

10

PGS.TS. Lương Mai Anh

Thành viên chính

Cục Quản lý môi trường y tế

11

Ths. Trần Anh Thành

Thành viên chính

Cục Quản lý môi trường y tế

12

Ths. Phạm Xuân Thành

Thành viên chính

Cục Quản lý môi trường y tế

13

Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền

Thành viên chính

Cục Quản lý môi trường y tế

14

PGS.TS.Nguyễn Viết Nhung

Thành viên chính

BV phổi trung ương

15

TS. Cung Văn Công

Thành viên chính

BV phổi trung ương

16

BS. Nguyễn Ngọc Hồng

Thành viên chính

BV phổi trung ương

17

BS. Nguyễn Thanh Hà

Thành viên chính

BV phổi trung ương

18

BS. Võ Trọng Thành

Thành viên chính

BV phổi trung ương

19

PGS.TS. Lê Minh Giang

Thành viên chính

Viện Đào tạo YHDP và YTCC, ĐHYHN

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 6/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 921

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)