Thứ hai, 14/06/2021 15:56 GMT+7

Thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) từ ngày 01/06/2020 đến ngày 31/5/2021 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc.

Đến hết ngày 31/05/2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 39 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giai đoạn từ ngày 01/06/2020 đến ngày 31/5/2021 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc.

Xin trân trọng thông báo để các Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp và các Bên liên quan được biết./.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 793

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)