Thứ ba, 15/12/2020 17:09 GMT+7

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và chọn giống Sở phù hợp với điều kiện lập địa tại tỉnh Lạng Sơn”

Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và chọn giống Sở phù hợp với điều kiện lập địa tại tỉnh Lạng Sơn” do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng - Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, ThS. Nguyễn Phương Tùng làm chủ nhiệm thực hiện trong 4 năm (2020 - 2024).


Căn cứ nội dung đăng ký trong Thuyết minh đề tài, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế mô hình cải tạo rừng Sở năng suất thấp và mô hình trồng mới giống Sở bản địa tại huyện Cao Lộc.

Thay mặt nhóm thực hiện, ThS. Nguyễn Phương Tùng đã báo cáo tóm tắt mục tiêu và kết quả chính đã đạt được trong thời gian thực hiện đề tài. Trong kì kiểm tra, đề tài đã triển khai các nội dung chính sau:

1. Điều tra khảo sát địa điểm triển khai mô hình cải tạo rừng Sở năng suất thấp: Nhóm nghiên cứu đã khảo sát, lựa chọn địa điểm thực hiện các mô hình tại huyện Cao Lộc. Diện tích thực hiện 02 ha, cây trong mô hình đã trồng được trên 30 năm.

2. Xây dựng mô hình trồng mới giống Sở bản địa, diện tích 01ha tại huyện Cao Lộc. Tiến hành trồng cây từ tháng 10/2020, mật độ trồng 830 cây/ha. Tại thời điểm kiểm tra tỷ lệ sống của cây trên 95%.

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan chủ trì và nhóm thực hiện đã triển khai các nội dung của đề tài theo đúng tiến độ. Các địa điểm triển khai mô hình cải tạo rừng Sở phù hợp với yêu cầu, mô hình trồng mới giống Sở bản địa đảm bảo quy mô, chất lượng. Đoàn công tác cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục chú ý chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, theo dõi đánh giá sát sao tình hình sinh trưởng và phát triển của các cây trong mô hình và thực hiện các nội dung còn lại theo đúng Hợp đồng đã ký kết./.

Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Lượt xem: 702

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)