Thứ hai, 05/04/2021 16:00 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, Mã số: ĐTĐL.CN-25/17

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà

- Mã số: ĐTĐL.CN-25/17

- Kinh phí: 6.030 triệu đồng

- Thời gian thực hiện:

+ Theo Hợp đồng đã ký kết: 36 tháng (từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2020).

+ Thực tế thực hiện: Được gia hạn: 1 Lần (06 tháng đến hết tháng 02/2021) từ tháng 9 năm 2020 đến hết tháng 02 năm 2021. Theo Quyết định số 2221/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài độc lập “Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà”, mã số đề tài: ĐTĐL.CN-25/17.

- Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Triệu Thái Hưng

- Các thành viên tham gia chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Triệu Thái Hưng

TS

Viện NC Lâm sinh

2

Ninh Việt Khương

Ths

Viện NC Lâm sinh

3

Trần Lâm Đồng

TS

Viện NC Lâm sinh

4

Nguyễn Thi Thu Phương

Ths

Viện NC Lâm sinh

5

Hoàng Thanh Sơn

Ths

Viện NC Lâm sinh

6

Vũ Hồng Vân

KS

Vườn Quốc Gia Cát Bà

7

Nguyễn Thúy Hiền

Ths

Viện Sinh thái và BVCT

8

Vũ Văn In

TS

Trung tâm Quốc gia Giống Hải sản miền Bắc

9

Hoàng Liên Sơn

TS.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp

10

Đồng Thanh Hải

PGS. TS

Trung tâm môi trường và Phát triển Lâm nghiệp bền vững

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 6, năm 2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Chi tiết tại Tệp đính kèm

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 710

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)