Thứ tư, 07/04/2021 11:29 GMT+7

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN THÀNH LẬP

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

 

Thời gian đóng thông báo: 17h00 ngày 07/6/2021    

1. MỤC TIÊU

Trong khuôn khổ Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, với mục đích thúc đẩy hợp tác chia sẻ kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) nhằm phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc.

2. LĨNH VỰC HỢP TÁC

Thiết bị, cảm biến điện tử.

3. YÊU CẦU CHUNG

Các ứng viên được yêu cầu làm quen với các quy định trước khi nộp hồ sơ cho Kêu gọi này; việc nộp hồ sơ được hiểu là ứng viên đã thực hiện việc tìm hiểu và bị ràng buộc bởi các điều khoản đó.

Thông báo này mở cho các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI

Đề tài có thời gian thực hiện 3 năm với đánh giá hàng năm để quyết định việc thực hiện đề tài ở năm tiếp theo.

  Yêu cầu cụ thể đối với nhiệm vụ Nghị định thư

Nhiệm vụ Nghị định thư cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo các quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như đáp ứng các điều kiện theo thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư. Ưu tiên những đề xuất có tính đột phá, những công nghệ tiên tiến. Ưu tiên những nhiệm vụ mà hai đối tác đã có quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả.

Yêu cầu về sản phẩm của nhiệm vụ Nghị định thư

Các sản phẩm của nhiệm vụ NĐT phải là các sản phẩm đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới. Các sản phẩm của nhiệm vụ cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia với các sản phẩm dạng I, dạng II và dạng III:

- Sản phẩm dạng I phải là những sản phẩm tiên tiến, có chỉ tiêu kỹ thuật rõ ràng.

- Sản phẩm dạng II ưu tiên những quy trình công nghệ tiên tiến.

- Sản phẩm dạng III gồm ít nhất 01 bài báo đăng trên tác tạp chí thuộc danh mục Web of Science, 2 bài đăng trong kỷ yếu hội nghị trong nước hoặc quốc tế. Đào tạo được ít nhất 01 thạc sĩ hoặc góp phần đào tạo tiến sĩ (theo hướng luận văn tốt nghiệp thực hiện theo các nội dung của hợp tác nghị định thư).

5. NỘP ĐỀ XUẤT

THỜI GIAN NỘP: Từ 07/4/2021 đến 07/6/2021.

Yêu cầu về nộp hồ thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và  bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

6. SỐ LƯỢNG VÀ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỀ TÀI ĐƯỢC LỰA CHỌN

01 đề tài sẽ được lựa chọn để cấp kinh phí. Sau khi nhận được thông báo, chủ nhiệm đề tài được lựa chọn trong Chương trình hợp tác hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định kinh phí theo quy định tại Điều 16, Thông tư 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

7. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

Tại thời điểm đóng Thông báo này, tất cả các đề xuất đề tài nhận được sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ. Chỉ các đề xuất được cho là hợp lệ mới được tiếp tục đưa ra xem xét đánh giá.

Quy trình đánh giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chị Tô Mai Trinh

Phó Trưởng phòng Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4. 39448901; Fax: 84-4. 39439987; E-mail: tomaitrinh@gmail.com

 

Tệp đính kèm:

- Tài liệu liên quan

 

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 1209

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)