Thứ ba, 06/04/2021 16:00 GMT+7

Thông báo về việc Báo cáo định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT do Quỹ tài trợ năm 2018 đợt 2 (đề tài 36 tháng) và năm 2019 đợt 2

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo, Quỹ dự kiến tổ chức đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT do Quỹ tài trợ năm 2018 đợt 2 (đề tài 36 tháng) và năm 2019 đợt 2. Kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài và gửi tới Quỹ.

Báo cáo gửi đến Quỹ thông qua 2 bước:

1. Truy cập vào hệ thống quản lý đề tài trực tuyến OMS của Quỹ  https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns/account/index.php thông qua tài khoản cá nhân, cập nhật thông tin báo cáo theo hướng dẫn và gửi tới Quỹ.

2. Sau khi hoàn thiện bản báo cáo trên hệ thống OMS, nhà khoa học có thể gửi hồ sơ tới Quỹ theo 1 trong 2 cách sau:

Nộp hồ sơ điện tử (ký số)

– Ký số (bằng USB Token) chữ ký của chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì lên tệp hồ sơ (bao gồm: báo cáo định kỳ và báo cáo tài chính), tải lên hệ thống OMS.

Nộp hồ sơ bằng bản giấy

– In hồ sơ được xuất ra từ hệ thống OMS (bao gồm cả các tệp đã tải lên), ký và xác nhận bằng bút mực xanh, dấu đỏ.

– Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Quỹ NAFOSTED – phòng 405, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: Báo cáo định kỳ ngành…..

Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 20/4/2021 (Thứ Ba)

Trong quá trình hoàn thiện báo cáo định kỳ, đề nghị các chủ nhiệm đề tài báo cáo cụ thể các công việc đã thực hiện (tóm tắt không quá 02 trang A4 đối với mỗi công việc thực hiện) và kết quả/sản phẩm đạt được. Kết quả đánh giá báo cáo định kỳ là căn cứ cho việc cấp kinh phí đợt tiếp theo của đề tài.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tiến hành đánh giá định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện của các đề tài và thông báo việc cấp kinh phí đợt tiếp theo tới các chủ nhiệm đề tài, tổ chức chủ trì trong quý 2/2021 (tùy thuộc vào kinh phí Quỹ được cấp).

Điện thoại hỗ trợ về chuyên môn: 024. 3936 7750/ ext 201 – 208

Điện thoại hỗ trợ về tin học: 024. 3936 7750/ ext 801 hoặc 802

Nguồn: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Lượt xem: 893

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)