Thứ ba, 14/01/2020 10:31 GMT+7

Cục Sở hữu trí tuệ công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 74/QĐ-SHTT ngày 09/01/2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN.

Trên cơ sở đó, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 74/QĐ-SHTT ngày 09/01/2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (theo Mẫu biểu số 01, Mẫu biểu số 03, đính kèm).

Mẫu biểu số 01, Mẫu biểu số 03, Quyết định số 74/QĐ-SHTT có thể tải về tại đây.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 785

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)