Thứ ba, 14/01/2020 11:05 GMT+7

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách của Cục Năng lượng nguyên tử

Cục Năng lượng nguyên tử đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-NLNT ngày 03/01/2020 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách của Cục Năng lượng nguyên tử, bao gồm các nội dung:

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 12 tháng năm 2019 (Biểu số 3)

- Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 (Biểu số 4)

Chi tiết về Quyết định và các biểu kèm theo xem tại Tài liệu đính kèm./.

Nguồn: Cục Năng lượng nguyên tử

Lượt xem: 425

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)