Thứ bảy, 09/01/2021 16:14 GMT+7

Khối thi đua Cơ quan Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ngày 07/01/2021, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế, Khối trưởng Khối thi đua Cơ quan Bộ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng để đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh Khối thi đua Cơ quan Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.
 

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phạm Công Tạc, Lãnh đạo các đơn vị của Khối thi đua Cơ quan Bộ và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Hồng Giang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Khối trưởng Khối thi đua cơ quan Bộ năm 2020 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi trong tập thể công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị chính là nguồn sức mạnh tạo nên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Thông qua báo cáo tại Hội nghị, Khối trưởng Khối thi đua đã tổng kết, đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối. Theo đó, các đơn vị đã chủ động triển khai phong trào một cách hiệu quả, thiết thực, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các phong trào thi đua đã huy động được sức mạnh của tập thể và đạt được các kết quả cụ thể.

Tiêu biểu như: để triển khai chủ đề thi đua “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống” giai đoạn 2018 - 2020 của Bộ KH&CN, Khối thi đua Cơ quan Bộ đã xây dựng chủ đề thi đua xuyên suốt từ năm 2018 - 2020 là “Đoàn kết - kỷ cương - phối hợp hiệu quả”. Các đơn vị trong Khối đã tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng phong trào thi đua của Khối và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Toàn thể cán bộ, công chức trong khối đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các quy định về công tác thi đua khen thưởng; nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3500/KH-HĐTĐKT ngày 26/9/2014 của Hội đồng thi đua, Khen thưởng Bộ KH&CN về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Đồng thời, các đơn vị thuộc Khối cũng rất tích cực triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động với ba phong trào thi đua trọng tâm là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” hướng đến chủ đề “Đưa KH&CN về nông thôn”; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển với chủ đề “KH&CN đồng hành cùng doanh nghiệp” và “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Khối đã được đẩy mạnh. Việc xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị được chú trọng. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính, ứng dụng phần mềm quản lý và xử lý văn bản điều hành trong xử lý công việc; công chức, người lao động của đơn vị thường xuyên được tạo điều kiện cho tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong 05 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng của Khối thi đua Cơ quan Bộ đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, hoàn thành kế hoạch hằng năm và các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm đã đặt ra. Với những thành tích đóng góp trong giai đoạn 2015 - 2019, Khối thi đua Cơ quan Bộ đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: 14 Huân chương lao động cho 05 tập thể và 09 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 05 lượt tập thể; 15 Bằng khen của Thủ tướng cho 15 cá nhân; 02 chiến sĩ thi đua toàn quốc; 17 lượt tập thể đã được nhận Cờ thi đua của Bộ; 171 Bằng khen của Bộ trưởng cho 28 lượt tập thể và 143 lượt cá nhân; công nhận 59 lượt tập thể Lao động xuất sắc và 39 lượt Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Nhìn chung, các đơn vị thuộc Khối đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020 như: các hoạt động chuyên môn, hoạt động phối hợp, công tác Đảng, đoàn thể, công tác tổ chức, cán bộ. Công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh đã đem lại những hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển các phong trào thi đua của từng đơn vị và trong toàn Khối. Khối trưởng và Khối phó trong năm 2020 đã phát huy tốt vai trò của mình và nhận được sự hợp tác, ủng hộ cao từ các đơn vị thành viên trong Khối. Những kết quả đó đã tạo nên một bức tranh tổng thể về phong trào thi đua của Khối, góp phần làm sinh động thêm thành tích trong công tác thi đua khen thưởng của Bộ KH&CN.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc nhấn mạnh: Khối thi đua Cơ quan Bộ cần tiếp tục phát huy những đổi mới trên cơ sở kế thừa những thành tích đã có, từng đơn vị, từng cá nhân cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn tiếp theo góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước và các hoạt động đoàn thể, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thi đua khen thưởng. 

Năm 2021, ngoài việc tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua của Bộ với chủ đề “Đổi mới sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống”, 16 đơn vị trong Khối đã ký giao ước thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, phối hợp hiệu quả” với các nội dung như: triển khai nghiêm túc các phong trào thi đua, khen thưởng theo Hướng dẫn của Hội đồng thi đua - Khen thưởng của Bộ; thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2021; đẩy mạnh công tác xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực theo quy chế, điều lệ tổ chức và hoạt động của từng đơn vị.

Trong Hội nghị, Khối thi đua cơ quan Bộ đã tiến hành bình xét những đơn vị tiêu biểu của Khối trong năm 2020 gồm: Văn phòng Bộ (đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ); Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Công nghệ cao, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính (đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ) và bầu chọn Khối trưởng của năm 2021 là Văn phòng Bộ và Khối phó của năm 2021 là Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Có thể nói, Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Cơ quan Bộ chính là tiền đề cho giai đoạn tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Khối. Các kết quả trình bày tại Hội nghị đã thể hiện sự nỗ lực không ngừng đổi mới và sáng tạo của các đơn vị để đóng góp vào sự phát triển ngành KH&CN.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 1135

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)