Thứ sáu, 05/03/2021 20:29 GMT+7

Thực trạng và định hướng hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trên Nền tảng IPPLATFORM

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ việc khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) phục vụ quản lý nhà nước và phát triển tài sản trí tuệ, Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Nền tảng IPPLATFORM đã được xây dựng và vận hành trực tuyến - cho phép truy cập và khai thác miễn phí trên https://ipplatform.gov.vn từ 6/2019.

Kể từ khi được Lãnh đạo Bộ chính thức giao nhiệm vụ vận hành Nền tảng IPPLATFORM(5/2020), Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện) đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT), Công ty MITEC và một số Sở Khoa học và Công nghệ địa phương triển khai các hoạt động nhằm tạo điểu kiện thuận lợi cho tiếp cận và thúc đẩy khai thác thông tin SHCN và các tiện ích khác có trên Nền tảng này.

Viện đã triển khai việc đăng tải Banner với đường kết nối đến Nền tảng IPPLATFORM trên Trang tin điện tử của Viện, Cổng thông tin của Bộ và Trang tin điện tử của Tạp chí KH&CN.  Thiết lập các Trạm Khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN (Trạm IPPLATFORM) tại 10 Sở KH&CN; 2 Hiệp hội và 2 Tổ chức nghiên cứu,đào tạo. Các Trạm IPPLATFORM có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng, cung cấp dịch vụ SHCN theo yêu cầu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, quản trị và phát triển tài sản trí tuệ.  Thiết lập kênh Youtube của Viện để phổ biến rộng rãi các videoclip giới thiệu, hướng dẫn khai thác thông tin SHCN trên IPPLATFORM: https://www.youtube.com/channel/UC1lOdEA8drLwxFywsnqWjjQ

Banner của Viện đặt trên Portal MOST.


 

Thiết lập các Trạm Khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN.
 

Kênh Youtube của Viện.

 

Với các hoạt động nói trên, Nền tảng IPPLATFORM ngày càng được tiếp cận và khai thác nhiều hơn, thể hiện qua số liệu thống kê trên các Biểu đồ sau:

Biểu đồ 1. Thống kê số trang truy cập theo Tháng từ 6/2019 đến 2/2021

Biểu đồ 2.Thống kê số lượt khách truy cập theo Tháng từ 6/2019 đến 2/2021

Số liệu thống kê trên cho thấy:

- Số trang truy cập trung bình trong tháng tăng: 36.221 trang/tháng (trung bình 7 tháng năm 2019); 53.538 trang/tháng (trung bình các tháng năm 2020) và 48.253 trang/tháng(trung bình 2 tháng đầu năm 2021);

- Số trang truy cập chính thức vượt mốc 1 triệu trang (1.009.300 trang truy cập tính đến ngày 02/03/2020), đạt trung bình 48.062 trang truy cập/tháng;Tháng 10/2020 có số trang truy cập cao nhất là 94.547;

- Số lượt khách truy cập trung bình tháng cũng tăng: 3.073 lượt khách truy cập/tháng (7 tháng năm 2019); 4.534 lượt khách truy cập/tháng (Năm 2020) và 4.452 lượt khách truy cập/tháng (2 tháng năm 2021).

Số lượtkháchtruy cập IPPLATFORM đạt mức 85.900 lượt (tính đến 02/03/2021), trung bình đạt 4.090 lượt khách truy cập/tháng. Tháng 10/2020 có lượt người truy cập cao nhất - với 7.340 lượt.

Có được kết quả nói trên là nhờ sự quan tâm, ủng hỗ, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ; sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả của các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở KH&CN … và các đối tác cũng như sự nỗ lực cố gắng của Viện.

Trong thời gian tới, Viện tiếp tục phối hợp với Cục SHTT, Công ty MITEC, các Sở KH&CN, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và các đối tác tổ chức các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPLATFORM phục vụ quản lý nhà nước và phát triển tài sản trí tuệ. Các hoạt động đó là: Giới thiệu, hướng dẫn khai thác Nền tảng IPPLATFORM; Thiết lập thêm và đưa (ít nhất 10 )Trạm IPPLATFORM mới vào hoạt động phục vụ nhu cầu khai thác thông tin SHCN; Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn, hướng dẫn, khai thác thông tin SHCN trên IPPLATFORM cho các cán bộ vận hành các Trạm IPPLATFORM; Thiết lập và vận hành cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong trao đổi thông tin, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ giữa Viện và các Trạm IPPLATFORM nhằm phát triển hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPLATFORM phục vụ quản lý nhà nước, quản trị và phát triển tài sản trí tuệ.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động nêu trên, Viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp, hợp tác kịp thời, hiệu quả của các đơn vị trựcthuộc Bộ, các Sở KH&CN và các tổ chức, cá nhân, đối tác khác.Có như vậy, Nền tảng IPPLATFORM mới ngày càng phát huy hiệu quả, đưa thông tin và dịch vụ SHCN đến gần với công chúng, góp phần hỗ trợ hoạt động phát triển tài sản trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ, cũng như hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ./.

Nguồn: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 733

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)