Thứ ba, 15/06/2021 11:49 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng mô hình điển hình xử lý và tái sử dụng nước thải nuôi tôm sú ở đồng bằng sông Cửu Long, ĐTĐL.CN – 51/18

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu xây dựng mô hình điển hình xử lý và tái sử dụng nước thải nuôi tôm sú ở đồng bằng sông Cửu Long, ĐTĐL.CN – 51/18

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   Độc lập

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đánh giá được hiệu quả kinh tế và môi trường đối với vấn đề tái sử dụng nguồn nước nuôi trồng thuỷ sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Phát triển thành công mô hình xử lý nước thải ao nuôi tôm đạt tiêu chuẩn chất lượng và có khả năng tái sử dụng trên cơ sở các công nghệ đã được xây dựng ở Cộng hòa Liên Bang Đức.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Hữu Quỳnh Anh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

5. Tổng kinh phí thực hiện: 6.400  triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  0 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  12/2018

Kết thúc: 05/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Hữu Quỳnh Anh, TS

Chủ nhiệm

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

2

Đinh Thị Nga, TS

Thư ký khoa học

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

3

Phan Đình Tuấn, GS.TS

Thành viên chính

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

4

Vũ Phượng Thư, ThS

Thành viên chính

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

5

Nguyễn Thị Phương Thảo, TS

Thành viên chính

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

6

Trần Thị Thanh Ngọc, TS

Thành viên chính

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

7

Tôn Thất Lãng, PGS.TS

Thành viên chính

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

8

Lương Ngọc Lân, ThS

Thành viên chính

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu

9

Trần Văn Quy, PGS.TS

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQG Hà Nội

10

Nguyễn Nhứt, TS

Thành viên chính

Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản 2

11

Châu Thị Nhiên

Thành viên chính

Sở Giáo dục, Khoa học Công nghệ Tỉnh Bạc Liêu

12

Nguyễn Minh Tân

Thành viên chính

Trường Đại học Bạc Liêu

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 908

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)