Thứ tư, 16/06/2021 14:31 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường nước trên các sông trục chính và hệ thống công trình thủy lợi các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng Bắc Bộ phục vụ phát triển nông nghiệp an toàn và cấp nước sinh hoạt. Mã số: KC.08.22/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường nước trên các sông trục chính và hệ thống công trình thủy lợi các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng Bắc Bộ phục vụ phát triển nông nghiệp an toàn và cấp nước sinh hoạt. Mã số:  KC.08.22/16-20.

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình): Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai. Mã số: KC.08/16-20.

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

+ Đánh giá được thực trạng khai thác, sử dụng nước, chất lượng nước và dự báo khả năng đáp ứng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp an toàn và cấp nước sinh hoạt các tỉnh ven biển Đồng bằng Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu;

+ Đề xuất được các giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ nguồn nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nước trên các sông trục chính và trong công trình thủy lợi các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng Bắc Bộ đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp an toàn và cấp nước sinh hoạt.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS. TS Nguyễn Tùng Phong

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 6.500.000.000 đ

Trong đó, kinh phí từ NSKH:            6.500.000.000 đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                    0 đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 26/6/2018.

Kết thúc: Tháng 12/2020.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chính của cơ quan có thẩm quyền: 03/2021 (theo Quyết định số 3304/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 30/11/2020 về việc Gia hạn thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia)

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

STT

Họ và tên

Chức danh thực hiện

Cơ quan công tác

1

GS.TS. Nguyễn Tùng Phong

Chủ nhiệm

Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam

2

ThS. Nguyễn Đức Phong

Thư ký

Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam

3

PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Thành viên

Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam

4

PGS. TS Nguyễn Quang Trung

Thành viên

Hội Thủy lợi Việt nam

5

PGS.TS. Hà Lương Thuần

Thành viên

Viện Hợp tác và Phát triển tài nguyên nước

6

PGS.TS. Mai Văn Trịnh

Thành viên

Viện Môi trường Nông nghiệp

7

TS. Mai Thế Hùng

Thành viên

Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam

8

TS. Hà Hải Dương

Thành viên

Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam

9

TS. Trần Đức Trinh

Thành viên

Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam

10

ThS. Nguyễn Quang Vinh

Thành viên

Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.08.22/16-20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.08.22/16-20 (.pdf)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 763

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)