Thứ tư, 02/06/2021 15:31 GMT+7

Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo dây chuyền pilot sản xuất nhựa polyeste không no (PEKN) chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh, mã số đề tài: ĐTĐL.CN-52/19

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên đề tài

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo dây chuyền pilot sản xuất nhựa polyeste không no (PEKN) chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh

Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-52/19

Thuộc nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ

- Làm chủ quy trình công nghệ tổng hợp nhựa PEKN chịu bức xạ UV và bền thời tiết ứng dụng được trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh;

- Thiết kế, chế tạo được dây chuyền pilot sản xuất nhựa PEKN chịu bức xạ UV và bền thời tiết công suất 1000 kg/mẻ.

- Sản xuất được đá nhân tạo gốc thạch anh từ nhựa PEKN tổng hợp được.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Hồ Xuân Năng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A

Điện thoại: 024 3368 5828. Fax: 024 3368 7095.

Website: http://phenikaa.com

Địa chỉ: Số 167 – Phố Hoàng Ngân – Phường Trung Hòa – Q. Cầu Giấy –

TP. Hà Nội – Việt Nam.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                                   17.300 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                   9.200 triệu đồng.

                 Kinh phí từ nguồn khác:                            8.100 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng

Bắt đầu: tháng 8/2019;                                Kết thúc: tháng 7/2021.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: không


7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Hồ Xuân Năng

TS

Tập đoàn Phenikaa

2

Phạm Anh Tuấn

TS

Tập đoàn Phenikaa

3

Trần Vĩnh Diệu

GS. TSKH

Viện PRATI – Tập đoàn Phenikaa

4

Phan Thị Minh Ngọc

PGS. TS

Tập đoàn Phenikaa

5

Hà Thu Hường

ThS

Trung Tâm R&D – Tập đoàn Phenikaa

6

Bùi Thị Oanh

KS

Trung Tâm R&D – Tập đoàn Phenikaa

7

Hà Thị Hà

ThS

Trung Tâm R&D – Tập đoàn Phenikaa

8

Phan Thị Thủy

KS

Trung Tâm R&D – Tập đoàn Phenikaa

9

Đồng Quang Thức

ThS

Trung Tâm R&D – Tập đoàn Phenikaa

10

Cao Hoàng Long

KS

NM Phenikaa Phú Cát– Tập đoàn Phenikaa

II. Dự kiến tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thời gian: tháng 06/2021

Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ; số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: ĐTĐL.CN-52/19

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: ĐTĐL.CN-52/19

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 621

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)