Thứ tư, 27/12/2017 08:55 GMT+7

Hội nghị Cán bộ - Viên chức và tổng kết công tác năm 2017 của Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ

Ngày 15/12/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ (Trung tâm VINAGAMMA) đã tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức và tổng kết công tác năm 2017. Tham dự Hội nghị có: ông Trần Chí Thành - Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), bà Trần Thanh Hà - Chánh Văn phòng Viện NLNTVN và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm VINAGAMMA.

Hội nghị đã nghe ThS. Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm VINAGAMMA đọc “Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018”; ông Nguyễn Tiến Nghiêm, Trưởng Ban thanh tra nhân dân đọc “Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017 và chương trình hoạt động năm 2018” và ông Nguyễn Thành Cương, Chủ tịch Công đoàn đọc “Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018” của Trung tâm.

 

 

Mặc dù năm vừa qua có nhiều khó khăn khách quan tác động đến hoạt động dịch vụ chiếu xạ, giai đoạn chuyển giao và kiện toàn Ban Lãnh đạo cũng như các phòng ban, Trung tâm VINAGAMMA đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong năm 2017, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể:

Về công tác nghiên cứu khoa học và triển khai: Trong năm 2017, Trung tâm được giao nhiệm vụ thực hiện 01 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp cơ sở, 03 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Các đề tài và nhiệm vụ đều thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành các nội dung đã đề ra. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện 01 Hợp đồng nghiên cứu với IAEA về nghiên cứu chiếu xạ với mục đích kiểm dịch và giảm nhiễm vi sinh vật một số sản phẩm thực phẩm đặc trưng trên máy gia tốc chùm tia điện tử năng lượng cao. Năm 2017 cũng là năm đáng ghi nhận kết quả đăng tải các bài báo trên tạp chí quốc tế cũng như quốc gia vượt chỉ tiêu đã đăng ký, với 07 công trình được đăng trên tạp chí quốc tế (chỉ tiêu 04) và 06 công trình đăng trên tạp chí quốc gia (chỉ tiêu 04). Với kết quả nghiên cứu đạt được, Trung tâm cũng đã cung cấp ra thị trường được 7.000 lít nano bạc và các chế phẩm khác, 352 kg chất siêu hấp thụ nước.

Về hoạt động dịch vụ chiếu xạ: Trung tâm đã duy trì tốt hoạt động của 02 thiết bị chiếu xạ, đặc biệt là thời gian chiếu xạ của máy gia tốc đã đạt 4.200 giờ (năm 2016 là 3.505 giờ). Doanh thu từ dịch vụ chiếu xạ tăng 17,7% (đạt 45,7 tỷ đồng tính đến tháng 11/2017) so với năm 2016 (37,6 tỷ đồng).

Về công tác xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất: Duy tu, sửa chữa và làm sạch đẹp kho hàng của 02 máy chiếu xạ. Trung tâm cũng đã thực hiện và duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và hàng hóa chiếu xạ của khách hàng.

Về công tác đào tạo và hợp tác quốc tế: Trung tâm thường xuyên tiếp nhận các đoàn sinh viên từ các trường Đại học và Cao đẳng đóng trên địa bàn Tp. HCM đến tham quan và thực tập, nhận hướng dẫn 03 thực tập sinh của IAEA (01 từ Myanmar và 02 từ Cuba). Các cán bộ của Trung tâm tích cực tham gia và có báo cáo tại các hội thảo và hội nghị quốc tế. 

Về công tác tổ chức và đoàn  thể: Tập thể các cán bộ - viên chức trung tâm cố gắng duy trì và giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện quy chế dân chủ, công khai về tài chính. Các hoạt động Công đoàn, Đảng luôn luôn được Lãnh đạo Trung tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Quyền lợi của người lao động trong Trung tâm luôn luôn được đảm bảo.

Về công tác thi đua khen thưởng: 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, đề nghị cấp trên xét duyệt 11 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.  Phòng Hành chính – Kế hoạch, Phòng Nghiên cứu – Phát triển đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, Phòng Vận hành máy Co-60, Phòng Vận hành máy EB, Tổ Bốc xếp - Phòng Hành chính – Kế hoạch được đề nghị xét duyệt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Trung tâm NC&TK CNBX đề nghị được xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được nhận Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Huân chương Lao động hạng ba.

Trung tâm cũng có một số kiến nghị gửi đến Ban Lãnh đạo Viện như chuyển kinh phí từ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng sang kinh phí cho đề tài nghiên cứu, đối với các đơn vị thực hiện Nghị định 54/2016/NĐ-CP không nhận lương từ ngân sách Nhà nước, cần có quyết định cho phép sử dụng kinh phí từ nguồn thu hoạt động dịch vụ chi cho tăng lương thêm 70% phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp cho các cán bộ làm trong ngành Hạt nhân (Quyết định 45/2014/QĐ-TTg ngày 15/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ). Phần chi tăng thêm này được tính vào chi phí hoạt động dịch vụ,…

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Trần Chí Thành nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao các thành tựu Trung tâm đã đạt được trong năm 2017, đồng thời thông báo về tình hình hoạt động chung cũng như các nhiệm vụ chính của Viện NLNTVN trong thời gian tới. ông Trần Chí Thành cũng đưa ra các ý kiến chỉ đạo như tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trung tâm, đảm bảo tính kế thừa để trung tâm hoạt động và phát triển ổn định. Viện trưởng nhấn mạnh rằng Trung tâm có đội ngũ cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ bức xạ đông nhất so với các đơn vị khác trong Viện, do vậy cần phải khai thác tối đa nguồn nhân lực sẵn có và xây dựng thuyết minh các đề tài nghiên cứu phải có tính khả thi và ứng dụng thực tế cao, tránh các đề tài chỉ mang tính thăm dò hoặc thử nghiệm. Trung tâm cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để nghiên cứu, phát triển dịch vụ và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất.

Hội nghị Cán bộ - Viên chức của Trung tâm NC&TK CNBX đã nhất trí thông qua Nghị quyết, thể hiện tinh thần quyết tâm đạt được các chỉ tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018./.

Nguồn: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Lượt xem: 1857

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)