Thứ sáu, 29/12/2017 08:21 GMT+7

Hội nghị tổng kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết hoạt động năm 2017 Công đoàn Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Ngày 28/12/2017, Công đoàn Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết giữa nhiệm kỳ 2015–2020 và tổng kết hoạt động năm 2017. Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&CN và toàn thể công đoàn viên Cục ATBXHN.

 

Hội nghị đã bầu ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Cục và ông Phạm Xuân Linh, Phó Chủ tịch CĐ Cục vào Đoàn chủ tịch Hội nghị.
Tại Hội nghị, ông Phạm Xuân Linh đã đọc Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2017 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2018-2020. Được sự chỉ đạo, quan tâm cấp ủy Đảng và sự phối hợp tốt với chính quyền, sự chỉ đạo sát sao của CĐ Bộ KH&CN, trong giai đoạn 2015-2017, CĐ Cục đã đạt nhưng kết quả đáng ghi nhận. Có thể kể đến một số kết quả sau:
-    Phát huy tốt vai trò của CĐ trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động;
-    Duy trì các hoạt động chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ động viên CBCCVCLĐ;
-    BCH CĐ và tập thể CĐV đã tích cực tham gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng và ban hành quy chế quản lý Quỹ CĐ, Quy chế phối hợp giữa BCH và lãnh đạo Cục;
-    Các phong trào thi đua yêu nước được phát động và công đoàn viên hưởng ứng tích cực như phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham những, lãng phí;
-    Tuy chưa có công đoàn cơ sở, CĐ Cục đã thành lập các tổ công đoàn (8 tổ). Tính từ đầu nhiệm kỳ,  CĐ Cục đã tham gia tích cực trong công tác xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng, cho ý kiến gửi Chi bộ kết nạp, chuyển đảng chính thức cho 8 đảng viên, giới thiệu 3 quần chúng ưu tú để Chi bộ xem xét kết nạp trong năm 2017;
-    Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ chăm lo đời sống tinh thần của CBCCVCLĐ do Bộ và CĐ Bộ tổ chức, bên cạnh đó CĐ Cục cũng tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau;
-    Tích cực phát động ủng hộ các hoạt động tình nghĩa do CĐ Bộ phát động. Hàng năm tham gia hiến máu hưởng ứng Ngày hiến máu nhân đạo của Bộ KH&CN;
-    Phát động CĐV tham gia tích cực các phong trào nhằm tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động;
-    Thực hiện tốt và toàn diện công tác nữ công, tạo điều kiện để các nữ CĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, lao động nữ được đảm bảo bình đẳng về cơ hội việc làm, học tập và chế độ theo đúng quy định.
Phương hướng giai đoạn 2018-2020 xác định các nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội IV CĐVC Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVIII CĐ Bộ KH&CN, Nghị quyết đại hội CĐ các cấp và 4 chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động Xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và “Kỷ luật – Mẫn cán – Trí tuệ - Nhân ái”; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa CĐ Cục và chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động, nâng cao tinh thần đoàn kết trong Cục; tăng cường phối hợp CĐ Cục với Đoàn Thanh niên; thành lập và hoàn thiện cơ cấu tổ chức BCH CĐ, hoạt động CĐ cơ sở trực thuộc CĐ Cục,...
Hội nghị đã thảo luận và tiếp thu góp ý của các đoàn viên công đoàn cho báo cáo tổng kết giai đoạn 205-2027 và phương hướng giai đoạn 2018-2020. Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Hội nghị đã công bố kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm 2017 và trao giấy khen cho các Công đoàn viên xuất sắc và các đoàn viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017.
 

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch CĐ Bộ KH&CN nhấn mạnh, CĐ Bộ luôn quan tâm và đồng hành cùng các hoạt động của CĐ Cục. Là một trong những CĐ có số lượng đoàn viên lớn (đứng thứ 7 trong các CĐ trực thuộc CĐ Bộ) và nhiều đoàn viên trẻ, CĐ Cục bước đầu đã có những hoạt động khởi sắc và giai đoạn 2015-2017 đã ghi nhận nhiều hoạt động tích cực của CĐ Cục. Ông cũng mong muốn, trong những tiếp theo, CĐ Cục tiếp tục phát huy, đẩy mạnh hơn nữa công tác công đoàn, đảm bảo là cầu nối giữa đoàn viên CĐ và chính quyền, tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người lao động, hoạt động kiểm tra, giám sát và tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động gắn kết, tăng cường sự đoàn kết trong Cục.
Hội nghị đã thông qua Nghị quyết hội nghị và kết thúc thành công tốt đẹp./.
 

Nguồn: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Lượt xem: 1516

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)