Thứ sáu, 22/11/2019 14:28 GMT+7

Thông tin nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (innovation) của Việt Nam thời kỳ đến năm 2030", Mã số: KX 01.17/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: "Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (innovation) của Việt Nam thời kỳ đến năm 2030"

1.2. Mã số: KX 01.17/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.900 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.900 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2019

1.5 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

1.6. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Đông Phong.

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên
 

Chức danh
khoa học

Tổ chức công tác hiện nay

1.

Nguyễn Đông Phong

GS.TS.

ĐH Kinh tế TP.HCM

2.

Phan Thị Bích Nguyệt

PGS.TS.

ĐH Kinh tế TP.HCM

3.

Đỗ Thị Kim Hảo

PGS.TS.

Học viện Ngân hàng

4.

Nguyễn Khắc Quốc Bảo

PGS.TS.

ĐH Kinh tế TP.HCM

5.

Vương Đức Hoàng Quân

PGS.TS.

Viện Kinh tế Phát triển TP.HCM

6.

Kenichi Ohno

TS

Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF)

7.

Trần Thị Hải Lý

PGS.TS.

ĐH Kinh tế TP.HCM

8.

Đào Ngọc Tiến

PGS.TS.

Trường ĐH Ngoại thương

9.

Phùng Đức Nam

TS

ĐH Kinh tế TP.HCM

10

Bùi Quang Hùng

TS

ĐH Kinh tế TP.HCM

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:                

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2019.

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

 

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1196

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)