Thứ sáu, 25/12/2020 11:31 GMT+7

Cục Sở hữu trí tuệ tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Kết quả xử lý đơn sở hữu công nghiệp năm 2020 tăng 8,3% so với năm 2019; lượng văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cấp ra tăng 15,6% so với năm 2019, trong đó giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý tăng gấp đôi, Bằng độc quyền SC tăng 63% và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tăng 14,8% so với năm 2019.

Ngày 24/12/2020 tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thành Đạt - UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đồng chí Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng Lãnh đạo Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các cơ quan báo chí thuộc Bộ.

Về phía Cục SHTT, có đồng chí Đinh Hữu Phí - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục SHTT cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và các cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Cục. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã (VPCP), Tổng Thư lý Hội đồng quốc gia phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cũng tham dự Hội nghị.
 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục SHTT Phan Ngân Sơn cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, năm 2020, Cục SHTT đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động trên hầu hết các mặt, trong đó có các kết quả nổi bật như lượng đơn xác lập quyền Sở hữu công nghiệp (SHCN) nhận được vẫn tăng (1,7%), trong đó đơn sáng chế tăng 3,8%, đơn nhãn hiệu quốc gia tăng 4,3%, đặc biệt là đơn đăng ký Chỉ dẫn địa lý đạt mức cao nhất từ trước đến nay (24 đơn). Kết quả xử lý đơn SHCN đạt mức khá (tăng 8,3% so với năm 2019); lượng Văn bằng bảo hộ SHCN cấp ra tăng 15,6% so với năm 2019, trong đó Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý tăng gấp đôi, Bằng độc quyền sáng chế tăng 63% và GCN đăng ký nhãn hiệu tăng 14,8% so với năm 2019.
 

Cục Phó Cục SHTT Phan Ngân Sơn Phát biểu

Công tác xây dựng pháp luật được thực hiện đúng tiến độ đề ra; việc triển khai Chiến lược SHTT quốc gia và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đã giúp nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN ở các Bộ, ngành và địa phương. Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT được duy trì, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của đất nước, của Bộ KH&CN nói chung và của Cục nói riêng. Năm qua, Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động trong Năm ASEAN 2020; đảm nhiệm tốt vị trí Chủ tịch Nhóm công tác về SHTT của ASEAN. Cục cũng đã chủ động, tích cực trong đàm phán nội dụng về SHTT trong các Hiệp định thương mại quốc tế.

Các kết quả nêu trên làm cho hoạt động của Cục SHTT ngày càng gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, các Bộ/ngành và địa phương. SHTT dần trở thành công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc cải tạo Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (GCI) của Việt Nam.

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, theo ông Phan Ngân Sơn, hoạt động của Cục SHTT vẫn còn có những khó khăn, tồn tại do lượng đơn nộp SHCN nộp vào tăng cao trong khi nguồn lực, hạ tầng về Công nghệ thông tin (CNTT), cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc của Cục. Để giải quyết những bất cập trên, Phó Cục trưởng Phan Ngân Sơn cho biết, trong năm 2021, Cục SHTT sẽ Kiện toàn Đề án cơ cấu tổ chức và nhân lực của Cục giai đoạn 2021-2026 và tổ chức triển khai Đề án sau khi được phê duyệt; xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược SHTT đến năm 2030 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 theo Quyết định số Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác xử lý đơn SHCN, cũng như tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT phục vụ cho công việc chuyên môn của Cục.
 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, trong những năm qua, Cục SHTT đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho công tác phát triển triển tài sản trí tuệ của các trường, viện, cũng như có các biện pháp nâng cao nhận thức về SHTT.

Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Cục SHTT đạt được trong năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Bộ trưởng đề nghị trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Cục cần tập trung triển khai bảy nhóm nhiệm vụ sau:

Một là, tổng kết tình hình triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ và lãnh đạo Bộ giao trong giai đoạn 2016-2020 và xây dựng các nhiệm vụ của Cục trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.

Hai là, tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành để kịp trình Quốc hội vào tháng 10-2021.

Ba là, triển khai có hiệu quả Chiến lược SHTT quốc gia.

Bốn là, tổ chức triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ; đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ, đưa SHTT thành công cụ phát triển kinh tế - xã hội và ĐMST và tăng cường hàm lượng tài sản trí tuệ trong tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp.

Năm là, đẩy nhanh việc xử lý đơn SHCN để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm nghiên cứu các cách làm mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thẩm định đơn.

Sáu là, khẩn trương hoàn thiện Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân lực của Cục giai đoạn 2021-2026, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Bảy là, tăng cường sự phối hợp, thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục và các tổ chức chính trị - xã hội của Cục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong Cục; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong các hoạt động của Cục.   
   

Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí phát biểu

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cam kết với Bộ trưởng, Cục SHTT sẽ tập trung triển khai nghiêm túc và hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ được Bộ trưởng giao trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Thay mặt tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục SHTT, đồng chí Cục trưởng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Phạm Công Tạc, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Vụ KGVX (VPCP) và các đơn vị trực thuộc Bộ, và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ đối với Cục trong giai đoạn tiếp theo./.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 1671

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)