Thứ hai, 10/05/2021 15:22 GMT+7

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ

Chiều 07/5/2021, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT).

Tham dự buổi làm việc của Bộ trưởng còn có đồng chí Bùi Thế Duy- Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); đồng chí Phạm Công Tạc-  Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ KH&CN; Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học SHTT, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin. Về phía Cục Sở hữu trí tuệ có đồng chí Đinh Hữu Phí, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục SHTT; các đồng chí trong Đảng ủy Cục, Lãnh đạo Cục và Thủ trưởng một số đơn vị chức năng của Cục.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Hữu Phí cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, hoạt động của Cục SHTT ngày càng gắn kết với hoạt động của Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ/ngành và địa phương, SHTT trở thành công cụ hữu hiệu để phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và kinh tế - xã hội; Hệ thống chính sách, pháp luật về SHTT ngày càng được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước (QLNN) về SHTT và công tác xác lập quyền của các chủ thể. Đặc biệt, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược SHTT đến năm 2030 và triển khai hiệu quả Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đã giúp nâng cao vai trò, vị thế của SHTT và KH&CN trong các Bộ, ngành và địa phương. Đối với công tác xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), số đơn nộp vào Cục tăng trung bình 10% mỗi năm, kết quả xử lý đơn SHCN tăng trên 7% mỗi năm, trong đó đơn sáng chế tăng khoảng 22% mỗi năm. So với giai đoạn trước, số Văn bằng bảo hộ SHCN cấp ra tăng trên 30%, trong đó Bằng độc quyền sáng chế tăng 108%, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tăng 55,2% và Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý tăng 130%. Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của đất nước. Uy tín, vị thế, vai trò của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế về SHTT được nâng cao. Các mặt công tác khác của Cục như nghiên cứu, đào tạo và phổ biến kiến thức về SHTT; thúc đẩy sử dụng thông tin SHCN phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ĐMST; hỗ trợ thực thi quyền SHTT; QLNN về giám định và đại diện SHCN; cải cách thủ tục hành chính,... được bảo đảm, triển khai đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Tuy nhiên, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cũng nêu một số tồn tại trong hoạt động của Cục như khối lượng công việc của Cục rất lớn, trong khi nguồn nhân lực còn thiếu, nguồn kinh phí chi thường xuyên ngày càng bị thu hẹp; tình trạng tồn đọng đơn đăng ký SHCN chưa được khắc phục triệt để do lượng đơn nộp ngày càng tăng; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc của Cục; điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu công việc và điều kiện làm việc của Cục, việc triển khai các dự án đầu tư công còn chậm.

Để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, đồng chí Cục trưởng cũng đã báo cáo, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong giai đoạn 2021-2025 gồm: Xây dựng Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Cục giai đoạn 2021-2026, đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ QLNN về SHTT, hoạt động xác lập quyền SHCN; đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng dự thảo Luật SHTT (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm giải quyết những bất cập của thực tiễn thi hành Luật và thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và các cam kết quốc tế; tập trung các nguồn lực để đảm bảo triển khai có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ trong Chiến lược SHTT quốc gia; đẩy mạnh QLNN nhằm phát huy vai trò, đóng góp của quyền SHTT đối với phát triển kinh tế - xã hội, đưa SHTT trở thành công cụ quan trọng để khuyến khích ĐMST và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; đẩy mạnh việc cung cấp thông tin SHCN phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, ĐMST, phát triển công nghệ và sản xuất, kinh doanh; triển khai thành công một số dự án đầu tư công của Cục, và đặc biệt là triển khai các nhóm giải pháp đột phá để đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng xử lý đơn SHCN.

Nhân dịp này, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ và sự phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc Bộ đối với Cục SHTT nói riêng và hoạt động SHTT, đặc biệt là trong các công việc trọng tâm của Cục như xây dựng dự thảo Luật SHTT, triển khai Chiến lược SHTT  và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; các vấn đề về tổ chức, cán bộ và cơ chế tài chính của Cục, cũng như triển khai các dự án đầu tư công.Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu chỉ đạo

 

Sau khi nghe phát biểu của Lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Lãnh đạo Cục SHTT, ý kiến của Thứ trưởng Phạm Công Tạc và Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Cục SHTT đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đối với công tác xây dựng chính sách, pháp luật, hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT, kết quả xử lý đơn SHCN; tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và CBCC&VC thống nhất, đoàn kết, ổn định... Nhấn mạnh vai trò của vai trò của SHTT đối với sự phát triển của KH&CN và ĐMST cũng như kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt yêu cầu Cục tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, tiếp tục đổi mới tư duy, quan điểm, cách làm để nhanh chóng khắc phục các hạn chế còn tồn tại, trong đó lưu ý về giải pháp tổ chức công việc theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng CNTT,... Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu trong thời gian tới Cục phải tập trung  hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT, đẩy mạnh triển khai Chiến lược SHTT, hoàn thiện mô hình sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ chế, chính sách tài chính của Nhà nước.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mong muốn tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục SHTT đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, chung sức, đồng lòng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ KH&CN giao./.

 

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 964

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)